Huurverhoging na verbouwing

Huurder realiseert en financiert zelf verbouwing in het gehuurde: huurverhoging daarna redelijk? Het verhogen van de geliberaliseerde huurprijs van een woning kan eenvoudiger plaatsvinden dan wanneer de woning een niet-geliberaliseerde huurprijs kent. In beginsel is de markthuurprijs bepalend voor de redelijkheid van het aanbod. In beginsel, want Hof Arnhem oordeelde op 5 maart 2013 dat andere omstandigheden van dermate groot belang kunnen zijn dat het aanbod niet meer als redelijk kan worden aangemerkt.Op 5 maart 2013 heeft het Hof Arnhem zich over de volgende zaak gebogen: Huurder huurt een woning, waarbij sprake is van geliberaliseerde huur, hetgeen wil zeggen dat de huurprijs meer bedraagt dan de maximale huur waarvoor nog … Meer lezen over Huurverhoging na verbouwing