Wet DBA: Bemiddeling of tussenkomst?

Veel zelfstandigen werken door middel van tussenkomst. Dat wil zeggen dat zij een opdracht verkrijgen via een ander en deze opdracht persoonlijk moeten uitvoeren. Die ander is veelal een intermediair die vanwege haar omvang en organisatie betere toegang heeft tot de beschikbare opdrachten. De zelfstandige sluit een contract met de intermediair en is daarvan dus opdrachtnemer. De intermediair op haar beurt sluit de opdrachtovereenkomst met de uiteindelijke klant, de opdrachtgever. Dit is werken door middel van tussenkomst. Er ontstaat dus geen opdrachtrelatie tussen de zelfstandige en de opdrachtgever.   Het kan ook anders: de zelfstandige geeft dan opdracht aan de intermediair tot bemiddeling, maar wordt zelf opdrachtnemer van de opdrachtgever. De intermediair is dan opdrachtnemer van de zelfstandige in plaats van opdrachtgever. Het … Meer lezen over Wet DBA: Bemiddeling of tussenkomst?