Wet DBA: Algemene Voorwaarden

DBA Modelovereenkomst Inmiddels beginnen veel opdrachtgevers en opdrachtnemers te werken met een door de Belastingdienst goedgekeurde modelovereenkomst, of met een overeenkomst die zij zelf in dat verband hebben laten opstellen. Zelf hebben wij inmiddels al voor vele opdrachtgevers overeenkomsten op maat gemaakt en ook wie ons inhuurt krijgt met een DBA-proof opdrachtovereenkomst te maken.   Algemene voorwaarden Waar echter nog weinig de aandacht op gevestigd wordt, is het in overeenstemming brengen van de algemene voorwaarden met hetgeen in het kader van de Wet DBA vereist is. De algemene voorwaarden maken immers, mits ze op de juiste wijze van toepassing zijn verklaard, onderdeel uit van de overeenkomst. Na het aanpassen van … Meer lezen over Wet DBA: Algemene Voorwaarden