Wat is de Wet DBA

De Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (DBA) heeft als doel het beter in balans brengen van de verantwoordelijkheden van de opdrachtnemer en de opdrachtgever bij het beoordelen van hun arbeidsrelatie, waardoor de mogelijkheden om te handhaven worden verbeterd en schijnzelfstandigheid wordt teruggedrongen, aldus de samenvatting van het wetsvoorstel zoals dat destijds door de Eerste Kamer is … Meer lezen over Wat is de Wet DBA