Wat is de Wet DBA

De Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (DBA) heeft als doel het beter in balans brengen van de verantwoordelijkheden van de opdrachtnemer en de opdrachtgever bij het beoordelen van hun arbeidsrelatie, waardoor de mogelijkheden om te handhaven worden verbeterd en schijnzelfstandigheid wordt teruggedrongen, aldus de samenvatting van het wetsvoorstel zoals dat destijds door de Eerste Kamer is ingediend bij de Tweede Kamer. Inmiddels is het wetsvoorstel aangenomen en is de Wet DBA per 1 mei 2016 ook in werking getreden.   Met de Wet DBA is de huidige Verklaring arbeidsrelatie (VAR) verleden tijd. De VAR werd door de Belastingdienst op verzoek en onder bepaalde voorwaarden aan zelfstandigen verstrekt. Door overhandiging van de … Meer lezen over Wat is de Wet DBA