Wet DBA: Elk geval is uniek

Drie wettelijke criteria voor een dienstbetrekking   Het Burgerlijk Wetboek bepaalt in artikel 7:610 en verder wat de wetgever verstaat onder een arbeidsovereenkomst. Met een arbeidsovereenkomst wordt ook wel bedoeld: dienstbetrekking. Aan de volgende drie vereisten moet cumulatief zijn voldaan om te kunnen spreken van een arbeidsovereenkomst c.q. dienstbetrekking: De werknemer is verplicht persoonlijk voor de werkgever te … Meer lezen over Wet DBA: Elk geval is uniek