Wet verhuurderheffing

Hoewel de term “vastgoed” anders suggereert, is vastgoed juist altijd in beweging. Enerzijds zit de huizenmarkt op slot, maar anderzijds zit het algemene prijsniveau nog immer in een neerwaartse flow en probeert “men” op alle mogelijke wijzen bij te sturen door het nemen van uiteenlopende en soms creatieve maatregelen. Men, dat zijn onder meer beleggers, gemeenten, woningbezitters, de rijksoverheid. Eén van de nieuwste maatregelen van de rijksoverheid, is de invoering van de “Wet Verhuurderheffing”. Deze vormt in feite de ene kant van een medaille. De achterzijde van de medaille betreft de “Inkomensafhankelijke huurverhoging”.   In deze bijdrage gaan wij in op onder meer de volgende vragen: Wat is de verhuurderheffing? … Meer lezen over Wet verhuurderheffing